Любими вицове

- Умението да се лети на метла - това е всичко онова, което отличава вещицата от обикновената жена. Разговоp на две секpетаpки: - Стpашно изобpетение е това - пишещата машина! - Защо? - Когато не pаботиш, всички веднага чуват! Между приятелки: - Вярно ли е, че имаш двама любовника? - Не! Единият ми е годеник. - Моят шеф иска да ме удуши, - [...]