Защо се срамуваш да се наречеш жена?

Как ви звучи това: “разговор с писателя Иванка Иванова” или “работникът Мими Мимова посети Париж”? Вероятно ще кажете в пърия случай е правилно да наречем Ивана Иванова писател, а не писатека, а във втория по-подхожда да ѝ викаме работничка, а не работник. Но стоп! Съвсем друго става, ако кажем “научна работничка”, защото всяка съвременна научна работничка в [...]