Интериорът през класицизма

Защо е неизбежно преоткриването на Класиката? В средата на ХVIII век стремежът към лукс изцяло е завладял заможните слоеве на обществото. Убеждението, че удоволствието е единствената цел на живота, е увлякло висшата аристокрация и утвърждаващата се едра буржоазия. Преситени от облагите на властта и богатството те създават условия за развитието на едно крайно разточително човешко обкръжение. Издига [...]