Разделно изхвърляне на отпадъци – какво се случва?

Лентата спира да работи. Една от по-слабите работнички се покатерва върху нея, за да отстрани проблема. Изглежда знае какво точно прави. С една ръка се държи за металната конструкция, за да пази равновесие. С другата чевръсто размотава лепенка от алуминиева дограма, оплела се около един от лагерите. След няколко минути се връща на мястото си [...]