Синдром на Даун

Дауните винаги са ме впечатлявали с умението си да се вписват в ситуацията, с волята си за успех. Още чувам мечешкото му хриптящо гласче, с което ме викаше ("циколожкеее"), когато искаше да учим английски (въпреки моите скромни познания в тази сфера). Правеше сложни пъзели, категоризираше. Запомняше стихотворения след 4-5 повторения. Митето беше гордостта на нашето социално [...]

Как да направя правилния избор?

Когато ми се наложи да правя избор, винаги около мен става напечено. Не че родителите ми не са ме учили как да взимам решение... И все пак, когато става дума да го направя сама е наистина по-трудно. Много е лесно някой да ти каже кое е правилно и кое не е. Но май тогава вече [...]