Рано пиле, рано пее

Чудя се с какво ли се занимават съседите ми, които "светят" тогава, когато "светя" и аз? Аз, например, чертая. Не спах две денонощия, после легнах и направих един сън от 22 до 11 часа и сега пак е ред на следващите две денонощия. Научно доказано е, че с достатъчно сън, човек може спокойно да изкара 30 [...]

Прави го вкусно – мъжът

Мъжът взима решения в кризисни ситуации, буди възхищение и тропа по масата дори в най-абстрактния смисъл на думата. Той пали огън, сече дърва и умее да изработва и ремонтира неща. (Не е въпросът дали го прави у вас в блока, ами че го може). През зимата носи бял вълнен пуловер. Не ходи по гъза ти. [...]