Спомняте ли си компютърната игра PacMan?

Играта е създадена в Япония, но нямах ни най-малка представа от кого. Просто никога не съм се замисляла. ПакМан е създадена на 22 май 1980 г. или по-точно това е рождената й дата. Всъщност излизането на самата игра е повлияла много на различни културни сфери, има сериал и издаден музикален албум дори – Pac-Man Fever. До [...]